[wordpress_file_upload uploadtitle=”Dosya Yükleme” selectbutton=”Dosya Seç” uploadbutton=”Yükle” successmessage=”Dosya %filename% başarıyla yüklendi.” warningmessage=”Dosya %filename% yüklendi fakat uyarılar var.” errormessage=”Dosya %filename% yüklenmedi.” waitmessage=”Dosya %filename% yükleniyor.” requiredlabel=”(Gerekli)”]